Światowy Dzień Serca, obchodzony jest po raz 19-ty w ponad 120 krajach. Głównym założeniem wydarzenia jest szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia, oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki. Główne hasło Międzynarodowego Dnia Serca brzmi Share the Power - Podziel się Mocą.

Światowy Dzień Serca to inicjatywa Światowej Federacji Serca przy wsparciu oraz Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u.

Jako placówka specjalizująca się w opiece nad pacjentami kardiologicznymi, przyłączamy się do Światowego Dnia Serca i ....Dzielimy się Mocą!