Profesor Dariusz Dudek został członkiem Rady Ekspertów I edycji Kongres Pacjentów Kardiologicznych KPK.

Kongres Pacjentów Kardiologicznych to pierwsza wyjątkowa idea stworzona przez pacjentów i dla pacjentów z udziałem najważniejszych polskich organizacji pacjenckich i senioralnych. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej skutecznej prewencji i leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych u osób, które przejawiają ryzyko zachorowania w przyszłości lub już dziś są pacjentami, również z racji podeszłego wieku.