Szczękościsk

Szczękościsk jest częściowym ograniczeniem lub też całkowitą niemożnością otwarcia przez chorego jamy ustnej. Może być źródłem problemów z przyjmowaniem jedzenia, kłopotów z mówieniem, ziewaniem, czy kaszlem. Nocny szczękościsk może się przyczyniać do nasilenia dodatkowych kłopotów utrudniających zasypianie i sam sen.

Szczękościsk jest dla pacjenta wyjątkowo dokuczliwą przypadłością utrudniającą w sposób znaczący codzienne funkcjonowania jak również problemy o naturze psychologicznej.

Przyczyny szczękościsku

Szczękościsk może pojawić się w dowolnym wieku a samych przyczyn, wpływających na jego pojawienie, wyróżnia się wiele. Mogą mieć one charakter zarówno lokalnych patologii występujących w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, jak również i schorzeń ogólnoustrojowych. Warto wiedzieć, że szczękościsk może zostać wywołany z pozoru mało znaczące zapalenie gardła, jak i groźne schorzenie nowotworowe.

Wśród najczęstszych przyczyn szczękościsku wymienia się:

 • zmiany w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego
 • stany będące wynikiem powikłań po usunięciu zębów
 • padaczka
 • ropień mózgu
 • ropień migdałka gardłowego
 • tężec
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • udar mózgu
 • histeria
 • stan po zażyciu narkotyków
 • bruksizm

Szczękościsk: diagnostyka i leczenie

Pacjent uskarżający się na szczękościsk w celu poznania źródła problemu oraz podjęcia właściwego toru leczenia powinien poddać się przede wszystkim precyzyjnej diagnostyce.

Podstawową rolę w diagnostyce szczękościsku odgrywa wywiad lekarski – na jego podstawie możliwe jest bowiem podjęcie decyzji, jakich to dokładnie badań dany pacjent potrzebuje.

Dla rozpoznania podłoża szczękościsku, przeprowadzane mogą być badania zarówno laryngologiczne, stomatologiczne, jak i z zakresu neurologii.

Leczenie

Wybór ścieżki leczenia uzależniony jest od przyczyn szczękościsku. W przypadku pacjentów ze szczękościskiem o podłożu neurologicznym jedną z praktykowanych metod wsparcia pacjentów jest zastosowanie toksyny botulinowej. Przyczynia się ona w sposób bezpieczny i odwracalny do zaniku/zmniejszenia nadmiernej siły mięśniowej w płytce ruchu.  

Efekty leczenia utrzymują się nawet do 6 miesięcy.

W naszym centrum leczeniem szczękościsku zajmuje się lek. Katarzyna Kasprzyk, specjalista neurolog.

Kontakt

Kontakt

Krakowskie Centrum Diagnostyczno Kliniczne
al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, Kraków
+48 12 621 15 20
+48 696 18 47 97
rejestracja@kcdk.pl
Odwiedź nas na Facebooku

Jak do nas dojechać?

Jak do nas dojechać?