Kariera

Jeśli chcesz budować z nami Centrum Medyczne oparte o nowoczesne zaplecze technologiczne i pacjenta będącego w centrum uwagi – zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami wysyłając CV lub/ i e-maila pod adres: kontakt@kcdk.pl

Wysyłając do nas CV dołącz poniższą klauzulę. Jednocześnie informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez CarintArt Spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Facebook
Instagram