Kardiochirurgia

Zespół

Leczone schorzenia i choroby

  • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej
  • chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca, w tym ablacje
  • powikłania po zawale mięśnia sercowego: ubytków w przegrodzie międzykomorowej, tętniaka lewej komory, ostra niedomykalność mitralna
  • wady wrodzone serca: ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD), międzykomorowej (VSD)
  • wady nabyte serca: zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, tętniaków aorty, zaburzeń rytmu serca: migotania przedsionków

Zakres wykonywanych procedur i badań

Konsultacja specjalistyczna kardiochirurgiczna

Echo serca do konsultacji kardiochirurgicznej

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego

Prowadzenie pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

Cennik usług

Konsultacja lekarza kardiochirurga 250,00 zł Chirurgiczne opracowanie rany 250,00 zł
Facebook
Instagram