Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika
za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika,

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Spółkę CarintArt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461957, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6772375186 oraz numer REGON 122854294, która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.kcdk.pl
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu przetwarza dane w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z jej funkcjonalności, takich jak w szczególności:
  a) obsługa zapytań, przyjmowanie zgłoszeń, umówienie wizyty i innych przekazywanych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego oraz zapewnienie kontaktu z osobą je przekazującą (udzielenie odpowiedzi, rezerwacja wizyty, przyjęcie zgłoszenia); dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia zapytania;
  b) otrzymywanie przez użytkownika informacji o usługach, eventach związanych z działalnością Administratora.
 3. Informujemy, że podawanie danych osobowych za pośrednictwem naszego Serwisu jest w pełni dobrowolne, lecz niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim są podawane. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, a w przypadku wyrażenia zgody - prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane zostały wprowadzone do Serwisu.
 5. Inspektorem ochrony danych w CarintArt Sp. z o.o. jest Bożena Wojciechowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień prosimy o kontakt pod adresem mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 8. Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do GIODO (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies oraz cele w jakich są używane

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości komputera Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IV. Informacje dodatkowe

 1. Dbamy o to, aby nasz Serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych bądź uważanych za nieetyczne.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w powyższej polityce prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, jak również na skutek rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.