dr hab. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

dr hab. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

Specjalista kardiochirurg oraz specjalista chirurg ogólny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2003 roku związany z krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II i Oddziałem Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

Podczas dotychczasowej pracy zawodowej uzyskał wiele specjalistycznych certyfikatów, w tym zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności wydanych przez zagraniczne organizacje. Autor licznych publikacji naukowych oraz wielu wystąpień na krajowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu chorych z wadami serca oraz nowotworami. Kwalifikuje pacjentów do zabiegów przezkoniuszkowej i przezudowej implantacji zastawki aortalnej.

Przynależy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, The Society for Heart Valve Disease oraz The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

Facebook
Instagram