lek. Barbara Budzynowska

lek. Barbara Budzynowska

Specjalista patomorfolog (lekarz wykonujący badania histopatologiczne). Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Wiedzę i umiejętności pogłębiała jako starszy asystent w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Od 10 lat zajmuje się zawodowo wykonywaniem i interpretacją biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych pod kontrolą USG. Uczestnik konferencji naukowych dotyczących interpretowania badań biopsyjnych oraz diagnozowania tarczycy.

Swoją osobą reprezentuje najwyższy poziom wykonywania i oceny biopsji.

Doktor Budzynowska wykonuje również biopsje u dzieci (od 7 roku życia).

Facebook
Instagram