lek. Barbara Sikora

lek. Barbara Sikora

Specjalista chorób płuc. Internista. Posiada I stopień specjalizacji w chorobach wewnętrznych i II stopień specjalizacji w pulmonologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie.

Kierownik Przychodni Specjalistycznej Chorób Płuc przy Krakowskim Szpitalu Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie.

Uczestniczyła w kursach i konferencjach dotyczących chorób wewnętrznych, chorób płuc. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Facebook
Instagram