lek. Małgorzata Kozioł

 lek. Małgorzaty Kozioł

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie w 2016 r. W trakcie rezydentury zdobywałam doświadczenie zawodowe w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie gdzie ukończyłam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w 2023 r. uzyskując tytuł specjalisty. W 2024 r. zdałam również europejski egzamin specjalizacyjny (EDiR).

Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, w tym Sekcji Diagnostyki Obrazowej Piersi PLTR oraz European Society of Radiology. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej uczestnicząc w zjazdach, kursach i szkoleniach.

Aktualnie zawodowo jestem związana również z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich.

Facebook
Instagram