prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż

prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż

Specjalista nefrologii i hipertensjologii, zarówno dziecięcej jak i dorosłych. Od trzydziestu lat związana zawodowo z Kliniką Nefrologii Dziecięcej i Zakładem Dializ Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ, obecnie pełni funkcję jej Kierownika. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała również na licznych stażach zagranicznych, między innymi w Klinice w Heidelbergu oraz Zurichu. Pani Profesor jest autorem ponad 160 publikacji z zakresu nefrologii i hipertensjologii, zarówno klinicznej jak i badawczej. Prowadzi liczne wykłady szkoleniowe, organizuje ogólnopolskie konferencje, na które przyjeżdżają setki słuchaczy. Jest współautorem obowiązujących w Polsce standardów leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży i zasad postępowania z dzieckiem z podejrzeniem prenatalnym wady wrodzonej układu moczowego.

Specjalizuje się w konsultacjach z zakresu postępowania diagnostycznego i leczniczego w nadciśnieniu tętniczym i chorobach nerek, takich jak: zakażenia układu moczowego, moczenie nocne, wady nerek i dróg moczowych, białkomocz, krwinkomocz, zespół nerczycowy, przewlekła choroba nerek, kamica moczowa.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Pani Profesor przyjmuje w naszym Centrum w soboty, w godzinach dopołudniowych.

Facebook
Instagram