Biopsja celowana – szybka diagnostyka onkologiczna

Zespół

Dlaczego warto wykonać biopsje w naszym centrum medycznym?

Wyróżnia nas jakość wykonania i szybkość oceny materiału.

Nasze biopsje charakteryzują się wysokim odsetkiem biopsji diagnostycznych, tj. ok. 90-95%.

Nieocenioną wartością jest kadra lekarska dokonująca biopsji, posiadająca doświadczenie kliniczne z referencyjnych, na skalę Polski, Centrów Onkologii z Gliwic i Kielc. Specjalistów w której swojej dotychczasowej praktyce medycznej wykonali ponad tysiące badań biopsyjnych.

Oceny pobranego materiału biopsyjnego dokonuje zespół histopatologów z Pracowni Histopatologii posiadającej licencję Polskiego Związku Patomorfologów.

Biopsja cienkoigłowa celowana – szybka diagnostyka onkologiczna

Pacjentom oferujemy wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) pod kontrolą USG przez zespół lekarzy – specjalistę patomorfologa oraz specjalistę radiologa. W takich zespołach pracują lekarze w wiodących ośrodkach onkologicznych w Polsce.

Przekłada się to na wysokiej jakości wyniki – gwarantujące dużą wiarygodność i diagnostyczność. Ma to kluczowe znaczenie dla ratowania życia i zdrowia pacjenta z chorobą nowotworową i umożliwia wdrożenie szybkiego leczenia lub  dalszej diagnostyki.

Za co odpowiedzialne są osoby zespołu:

  • specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, odpowiedzialnego za precyzyjną lokalizację zmiany oraz monitoring obecności igły biopsyjnej w zmianie pod kontrolą USG;
  • specjalista patomorfolog – odpowiedzialny za kierowanie igły biopsyjnej i pobranie materiału;

Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna

Biopsja jest badaniem bezpiecznym. Ewentualnym powikłaniem jest krwiak, siniak a także tkliwość w miejscu wykonanego nakłucia.

Nie zostało udowodnione aby wykonanie biopsji miało wpływ na zwiększone ryzyko dla pacjenta. Wyjątkiem jest podejrzenie nowotworu jądra, w tym przypadku jest udowodnione ze biopsja jest związana z ryzykiem rozsiania choroby: jądro wycina się w całości, bez podejmowania prób bioptowania.

Jak przygotować się do badania

Biopsja cienkoigłowa nie wymaga specjalnego przygotowania.

Pacjentów prosimy o zabranie ze sobą wcześniejszej dokumentacji medycznej:

  • wyniki USG,TK (jeśli badania były wykonywane);
  • w przypadku biopsji tarczycy wyniki badań z krwi;
  • wyniki z wcześniejszych biopsji (jeśli były wykonywane);
  • jeśli pacjent miał operację lub nowotwór powinien zabrać ze sobą wyniki badania hist-pat;

Warto podkreślić że badanie jest krótką procedurą medyczną, nie wymagającą znieczulenia.

Przeciwskazania:

  • przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych
  • ciężkie skazy krwotoczne
  • ropna infekcja w okolicy bioptowanej

Biopsja cienkoigłowa

Pacjentom zapewniamy dostęp do biopsji cienkoigłowej celowanej, będącej zabiegiem diagnostycznym. Biopsja ta polega na nakłuciu podejrzanego miejsca cienką igła pod kontrolną USG w celu pobrania próbki komórek.

Do biopsji cienkoigłowej kwalifikują się zmiany ogniskowe w obrębie tarczycy, piersi, głowy i szyi (w tym ślinianki), guzy tkanki podskórnej, zgrubienia w bliznach po zabiegach onkologicznych, węzły chłonne.

Biopsja pozwala w sposób szybki i małoinwazyjny ocenić charakter zmiany (złośliwy, łagodny, zapalenie).

W przypadku pacjenta onkologicznego dzięki biopsji można  potwierdzić: rozsiew, wznowę lub obecność przerzutów.

Zakres wykonywanych procedur i badań

Biopsja tarczycy

Biopsja ślinianek

Biopsja węzłów chłonnych

Biopsja zgrubień w bliznach (np. po operacjach onkologicznych)

Biopsja guzków podskórnych na szyi i głowie

Bezpieczne badanie

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) stanowi metodę pobierania materiału cytologicznego wykonywanego poprzez nakłucie tkanki cienką igłą. W badaniu wykorzystuje się zmniejszoną łączność między komórkami zmienionych zapalnie lub nowotworowo tkanek. Pobrane komórki są następnie badane pod mikroskopem przez patomorfologa – (badanie histopatologiczne realizowane jest przez doświadczone Laboraotrium). Biopsja cienkoingłowa należy do technik małoinwazyjnych. Badanie nie wymaga znieczulenia.

W naszym Centrum wykonujemy biopsję tarczycy, biopsję węzłów chłonnych, biopsję ślinianek pod kontrolą aparatu USG. Ten rodzaj biopsji nazywany jest mianem biopsji celowanej.

Wykonanie biopsji cienkoingłowej i badanie pobranego materiału pozwala na wczesną diagnostykę pod kontem zmian nowotworowych.

 

Cennik usług

                                                                     300 zł
      300 zł
      300 zł
       
       
Facebook
Instagram