Zespół

Dlaczego warto wykonać biopsje w naszym centrum medycznym

Wyróżnia nas jakość wykonania i szybkość oceny materiału.

Nasze biopsje charakteryzują się wysokim odsetkiem biopsji diagnostycznych, tj. ok. 90-95%.

Wyniki pacjent otrzymuje w ciągu 72h! (licząc dni robocze)

Nieocenioną wartością jest kadra lekarska dokonująca biopsji, posiadająca doświadczenie kliniczne z referencyjnych, na skalę Polski, Centrów Onkologii z Gliwic i Kielc. Specjalistów w której swojej dotychczasowej praktyce medycznej wykonali ponad tysiące badań biopsyjnych.

Oceny pobranego materiału biopsyjnego dokonuje zespół histopatologów z Pracowni Histopatologii posiadającej licencję Polskiego Związku Patomorfologów.

Biopsja cienkoigłowa celowana - szybka diagnostyka onkologiczna

Pacjentom oferujemy wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) pod kontrolą USG przez zespół lekarzy - specjalistę patomorfologa oraz specjalistę radiologa. W takich zespołach pracują lekarze w wiodących ośrodkach onkologicznych w Polsce.

Przekłada się to na wysokiej jakości wyniki - gwarantujące dużą wiarygodność i diagnostyczność. Ma to kluczowe znaczenie dla ratowania życia i zdrowia pacjenta z chorobą nowotworową i umożliwia wdrożenie szybkiego leczenia lub  dalszej diagnostyki.

Za co odpowiedzialne są osoby zespołu:

  • specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, odpowiedzialnego za precyzyjną lokalizację zmiany oraz monitoring obecności igły biopsyjnej w zmianie pod kontrolą USG;
  • specjalista patomorfolog - odpowiedzialny za kierowanie igły biopsyjnej i pobranie materiału;

Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna

Biopsja jest badaniem bezpiecznym. Ewentualnym powikłaniem jest krwiak, siniak a także tkliwość w miejscu wykonanego nakłucia.

Nie zostało udowodnione aby wykonanie biopsji miało wpływ na zwiększone ryzyko dla pacjenta. Wyjątkiem jest podejrzenie nowotworu jądra, w tym przypadku jest udowodnione ze biopsja jest związana z ryzykiem rozsiania choroby: jądro wycina się w całości, bez podejmowania prób bioptowania.

Jak przygotować się do badania

Biopsja cienkoigłowa nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjentów prosimy o zabranie ze sobą wcześniejszej dokumentacji medycznej, tj. jak wynik badania USG, poprzednie wyniki badań biopsyjnych, histopatologicznych (jeśli były wykonywane).

Warto podkreślić że badanie jest krótką procedurą medyczną, nie wymagającą znieczulenia.

Przeciwskazania:
  • przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych
  • ciężkie skazy krwotoczne
  • ropna infekcja w okolicy bioptowanej

Biopsja cienkoigłowa

Pacjentom zapewniamy dostęp do biopsji cienkoigłowej celowanej, będącej zabiegiem diagnostycznym. Biopsja ta polega na nakłuciu podejrzanego miejsca cienką igła pod kontrolną USG w celu pobrania próbki komórek.

Do biopsji cienkoigłowej kwalifikują się zmiany ogniskowe w obrębie tarczycy, piersi, głowy i szyi (w tym ślinianki), guzy tkanki podskórnej, zgrubienia w bliznach po zabiegach onkologicznych, węzły chłonne.

Biopsja pozwala w sposób szybki i małoinwazyjny ocenić charakter zmiany (złośliwy, łagodny, zapalenie).

W przypadku pacjenta onkologicznego dzięki biopsji można  potwierdzić: rozsiew, wznowę lub obecność przerzutów.

Zakres wykonywanych procedur i badań

Biopsja tarczycy

Biopsja piersi

Biopsja ślinianek

Biopsja węzłów chłonnych

Biopsja zgrubień w bliznach (np. po operacjach onkologicznych)

Biopsja guzków podskórnych na szyi i głowie

Bezpieczne badanie

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) stanowi metodę pobierania materiału cytologicznego wykonywanego poprzez nakłucie tkanki cienką igłą. W badaniu wykorzystuje się zmniejszoną łączność między komórkami zmienionych zapalnie lub nowotworowo tkanek. Pobrane komórki są następnie badane pod mikroskopem przez patomorfologa - (badanie histopatologiczne realizowane jest przez doświadczone Laboraotrium). Biopsja cienkoingłowa należy do technik małoinwazyjnych. Badanie nie wymaga znieczulenia.

W naszym Centrum biopsję tarczycy, biopsję piersi, biopsję węzłów chłonnych, biopsję ślinianek pod kontrolą aparatu USG. Ten rodzaj biopsji nazywany jest mianem biopsji celowanej.

Wykonanie biopsji cienkoingłowej i badanie pobranego materiału pozwala na wczesną diagnostykę pod kontem zmian nowotworowych.

Cennik usług

Biopsja celowana cienkoigłowa tarczycy pod kontrolną USG (jeden punkt biopsyjny) - wyniki w ciągu 72h* 280 zł Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolną USG (jeden punkt biopsyjny) - wyniki w ciągu 72h* 280 zł
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych pod kontrolną USG (jeden punkt biopsyjny) - wyniki w ciągu 72h* 280 zł  Biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolną USG (jeden punkt biopsyjny) - wyniki w ciągu 72h* 280 zł
Biopsja cienkoigłowa zgrubień w bliznach (np. po operacjach onkologicznych) pod kontrolną USG (jeden punkt biopsyjny) - wyniki w ciągu 72h* 280 zł  Biopsja cienkoigłowa guzków podskórnych na szyi i głowie pod kontrolną USG (jeden punkt biopsyjny)- wyniki w ciągu 72h* 280 zł
Każdy kolejny punkt biopsyjny 100 zł    
*dotyczy dni roboczych      

Kontakt

Kontakt

Krakowskie Centrum Diagnostyczno Kliniczne
al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, Kraków
+48 12 621 15 20
+48 696 18 47 97
rejestracja@kcdk.pl
Odwiedź nas na Facebooku

Jak do nas dojechać?

Jak do nas dojechać?