Kardiochirurgia

Zespół

Leczone schorzenia i choroby

  • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej
  • chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca, w tym ablacje
  • powikłania po zawale mięśnia sercowego: ubytków w przegrodzie międzykomorowej, tętniaka lewej komory, ostra niedomykalność mitralna
  • wady wrodzone serca: ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD), międzykomorowej (VSD)
  • wady nabyte serca: zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, tętniaków aorty, zaburzeń rytmu serca: migotania przedsionków

Zakres wykonywanych procedur i badań

Konsultacja specjalistyczna kardiochirurgiczna

Echo serca do konsultacji kardiochirurgicznej

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego

Prowadzenie pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

Cennik usług

Konsultacja lekarza kardiochirurga (zmiana ceny od 1 marca br.) 200,00 zł Chirurgiczne opracowanie rany 150,00 zł

Kontakt

Kontakt

Krakowskie Centrum Diagnostyczno Kliniczne
al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, Kraków
+48 12 621 15 20
+48 696 18 47 97
rejestracja@kcdk.pl
Odwiedź nas na Facebooku

Jak do nas dojechać?

Jak do nas dojechać?